На багатьох зображеннях польських жіночих костюмів, відомих за портретами та надгробками, можна помітити зв'язок елементів загальноєвропейської моди з деталями локальної польської. До подібних польських деталей моди у XVII столітті належали тонкі полотняні рантухи, які носили заміжні жінки із костюмом для свят та урочистостей.

На початку століття рантух укладався ще в старій манері XVI століття і утримувався на зовні не видимому чепці, що покривав волосся. Численні приклади такого укладання полотняної хустки ми можемо зустріти у надгробній скульптурі. В інвентарних записах 1-ї половини XVII століття згадується що рантухи також носили під хутряні шапки, подібно до того як це було в моді в 70-х і 80-х роках XVI століття. У XVII столітті для декору країв рантухів застосовувалися різні техніки вишивки. Найбільш старовинне оздоблення, яке пов'язане стилем орнаменту та способом виконання з прикрашанням білизни, модної по всій Європі у XVI столітті, є т.зв. «чорне» або «червоне шиття», що часто згадується в інвентарних описах 1-ї половини XVII ст.

мал. 1. Фрагмент полотняного рантуха початку XVII ст. Національний музей Кракова.

Нескладна вишивка цього типу часто робилася на основі італійських та німецьких зразків XVI та XVII століть. Мода на цю техніку зберігалася в Німеччині ще й у другій половині XVII ст. Фрагмент польського рантуха з «чорним та білим шиттям» у зборах Народного музею в Кракові має орнаментальну окантовку по всіх чотирьох краях, виконану швом «вперед голку» коричнево-чорним та білим шовком (мал. 1). Пізніше оздоблення на старовинних польських рантухах XVII століття є рослинними мотивами, що вишиті кольоровою гладдю з однаковою ретельністю по обидва боки полотна, нагадуючи при цьому східну техніку вишивки.

мал.2. Рантух з тонкого лляного полотна. Двостороння вишивка виконана зеленим та жовтим шовком та золотою ниткою, з гербами та ініціалами власниці. XVII століття. Національний музей у Кракові.

Мотиви орнаменту, вишитого кольоровим шовком та золотом, також мають певну схожість із візерунками на східних тканинах та вишивках. У польських вишивках XVII століття часто зустрічається мотив стилізованої квітки гвоздики з гострими зазубреними пелюстками та аналогічно розміщених у площині багатопелюсткових квітів. Вільне розташування вигнутих квітучих гілочок повторюється в оздобленні двох старовинних рантухів (мал. 2, 3). В іншому рантусі, що зберігся, вишитий декор подібний до мотиву перської шпалери, скопійованої з тканини зі значним спрощенням малюнка візерунка.

мал.3. Рантух з білого лляного батиста, двостороння вишивка золотом та сріблом. XVII століття. Національний музей у Кракові.

Середня довжина рантухів великих розмірів, що спадали на жіночу сукню, була 220 см. Повна ширина полотна коливалася в межах 60-80 см. Зразки польських рантухів XVII ст. є рідкістю. Часто після смерті власниці їх віддавали в костели як вівтарні покрови, крім того вони потрапляли туди як посаг для жіночих монастирів і використовувалися ігуменями для покриття плечей під час церемонії Святого Четверга.

Коли під впливом французької моди перестали покривати голову чепцем і рантухом, вишиті рантухи з моди шляхтянської та міщанської перейшли до костюму селянок, і під різними назвами залишалися в побуті ще у 1-ій половині ХІХ століття в сільських строях старих жінок. Найдовше вони протрималися у селах жешувського регіону.

мал. 4. Портрет Анни Єфросинії Сенявської (фрагмент). 1632 рік. Олеський замок, Україна.

Великий вплив на жіночий образ у польській моді XVII століття мали хутряні шапки, що нагадують своєю формою великий коровай хліба. Вони з'явилися у моді на початку століття, і мали найбільші розміри у 30-х роках. Шапки з темного хутра одягали на жорстку, досить коротку хустку, що трималася у свою чергу на маленькому чорному або білому чіпці, що повністю вкривав волосся (рис. 4). Такі полотняні негнучкі головні убори жінки носили і без шапки, в будинку і навіть у комплексі одягу для костелу (мал. 5). Полотняні чепці та хутряні шапки носили схожим чином як шляхтянки, так і містянки.

мал. 5. Жорсткі полотняні чепці, що носилися з шапкою та без. Перша пол. XVII ст. Деталі вотивних образів з Лежайська.

Французька мода, прийнята серед жінок, наближених до двору, знайшла своє відображення і в костюмі містянок. Крій французької сукні 30-х років наведено у 1640-му році в цеховій кравецькій книзі міста Всхови (мал. 8). До впливу західної моди відноситься згадувана часто в інвентарних описах назва декількох рядів шовкових стрічок і мережив, золотих і срібних, на жіночих спідницях і визначення сукні «alamoda», що зустрічається та неодноразово повторюється в інвентарних записах аж до 60-х років.

мал. 6. Жіноча сукня з коротким казяконом, спідниця на фортугалє, жіночий полотняний чепець без шапки. Після 1630 року. Деталь гравюри Ars moriendi, Національний музей у Кракові.

Alamoda у Польщі, так само як і на заході, складалася з двох частин: корсаж з розсіченою баскою був скроєний як чоловічий пурпуен або казякон, тому визначення «kazjaką» також іноді використовувалося у списках жіночих суконь. Ці сукні обшивалися внизу стрічками, часто шовковими (мал. 7). Зручні та декоративні «аламоди» широко використовувалися серед багатих містянок. У скромнішому виконанні, пошиті з моравського сукна, «аламоду» носили дівчата-служниці, приставлені до виконання домашніх робіт, - вони отримували цей одяг як частину винагороди за роботу.

мал. 7. Костюм краківської містянки. 1664 рік. Збірка Чарторийських.

Серед модних у XVII столітті одеж, що згадуються в інвентарних описах середини століття, немає докладного опису таких видів одягу як фурманки, шведки та вікарійки. В іконографії цього періоду в жіночому верхньому одязі шляхтянок та містянок іноді зустрічається короткий верхній одяг, що накидається на плечі, з оздобленням стрічками, до якого могла б відноситися одна з згаданих назв.

мал. 8. Крій французької сукні, 1640 рік. Цехова книга міста Всхови, зараз зберігається в Познані.

 Невідомий крій літників, які носили з кшталтами, часто пошитими з мухояра. Зате малюнок крою для сукні, що звалася кшталт, знайдено в цеховій кравецькій книзі міста Всхови і в познаньській книзі Renowacyi sztuk середини XVIII століття (мал. 9, 10). Кшталт XVII століття складався з корсажа, викроєного без рукавів, і спідниці, котру призбирали по лінії талії та кроїли по секторах великого кола.

мал. 9. Жіночий "кшталт", 1640 рік. Цехова книга міста Всхови, зараз зберігається в Познані

У 30-х роках у святковому вбранні шляхтянок зустрічаються вже застарілі для західної моди моделі, пошиті з алтембасу на конусовидному фортугалє (фарзингейлі), з гладкою спідницею та жорстким корсажем, з короткою пелеринкою на плечах та хутряною шапкою (мал. 11). Таке сусідство елементів костюма було не дуже вигідне для жіночої краси, не дивлячись на те, що для сукні купувалася переливчастий алтембас. Використання дорогої тканини для сукні було причиною того, що його носили та переробляли досить тривалий термін.

мал. 10. Викрійка з Renowacyi sztuk. Познань

Алтембас привозився до Польщі у великій кількості з Персії та Туреччини. Власне виробництво алтембасу розпочалося у 40-х роках XVII століття. Золота тканина виготовлялася на мануфактурі, заснованій у Бродах за гетьмана Станіслава Конецпольського, під керівництвом фахівців, привезених з Греції, зокрема, під керівництвом Мануела Корінфського. Досить успішне підприємство розширило свою діяльність завдяки заснуванню філії у Львові у 1643 році. Вироби цієї мануфактури, особливо алтембас з «люстрованою» поверхнею, продавали по всій Польщі.

мал. 11. Сукня на конусоподібному фортугалє, жорсткий мис корсажа подовжено та закруглено. 1-ша половина XVII століття. Вотивний образ з монастиря бернардинів у Лежайську, Польща

Його використовували на чоловічі жупани та жіночі сукні, а також на церковне вбрання. Мода на парадний одяг з алтембасу тривала ціле століття. У 80-х роках у шляхтянських інвентарних описах зустрічається по кілька суконь з алтембасу, що переливаються модними на той час кольорами, такими як «грігліновий» - золотистий (від gris de lin), «папужний» - золотистий, «ізабелли» - золотистий (піщано-золотий). На сукні з алтембасу, як і інші сукні з шовку, нашивали мережива – золоті, срібні і змішані, т.зв. "марципанові". Окрім важких шовкових тканин та алтембасу польські жінки охоче купували легкі східні шовкові тканини, з дрібним орнаментом та металевою ниткою у пітканні.

мал. 12. Легка шовкова тканина золотистого кольору, проткана золотою ниткою. Фрагмент тканини сукні Софії Любомирської, у дівоцтві Опаліньської, пом. 1680 р. Збірка Чарторийських у Кракові.

Тканина цього типу зберіглася у вигляді фрагмента сукні зі збірки Чарторийських, датованого XVII століттям (мал. 12). Дані з джерел не дають точної інформації щодо походження цих тканин - вони закуповувалися через вірменських купців у Стамбулі, де збиралися текстильні товари з різних ткацьких центрів на сході.

мал. 13. Костюм львівської міщанки: "казякон" з короткими рукавами, чепець на хутрі. Середина XVII століття, вотивний образ костелу бернардинів, Львів.

До найтонших тканин, що використовувалися на жіночі міщанські костюми, на літники та кшталти, належить мухояр. Це була легка тканина, котру спочатку робили з тонкої східної козячої вовни, якщо мухояр імпортували з Туреччини. В оригінальних описах XVII століття можна розрізнити два типи мухояру: різновид однотонного за кольором використовувався на чоловічі костюми на одному рівні з камлотом, а мухояри, що переливалися двома кольорами (через використання різних кольорів у пітканні та в основі) були улюбленими тканинами польських міщанок XVII століття. Один з кольорів переливчастого мухояру зазвичай був яскравий та живий, інший - темний, наприклад, коричневий або чорний. З мухояру зазвичай шили сукні з верхнім одягом, наприклад, кшталт з літником. Все разом багато декорувалося оздобленням з шовкового мережива, що підбиралося до одного з кольорів тканини, або контрастно. Також на жіночі сукні та верхній одяг використовували камлот (чамлет), матовий або апретований. Легкі вовняні спідниці підшивалися киром для кращої форми; з цією метою жінки також використовували повсть (pilśnią), що підшивалася під камлотові спідниці.

 

 

­